Onze monumenten hebben vakmensen nodig

Hier leest u hoe de Stichting Certificering Restauratie (SCR) hieraan meewerkt in Drenthe, Fryslân, Groningen en Overijssel.

Drenthe, Fryslân, Groningen en Overijssel

Aan de wieg van de stichting stond de Vereniging Restauratie Noord (VRN). Mede-initiatiefnemers waren de provinciale  Monumentenwachten en de Overijsselse opleidingsorganisatie RIBO. De provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en Overijssel vormen het werkgebied. Voor de uitvoering werkt de stichting nauw samen met Gelderland, waar deze werkwijze in 2009 ontwikkeld is.

Kwaliteitsregeling K+K

De stichting laat het werk van restauratiebedrijven en monumentenspecialisten jaarlijks beoordelen. Deskundig en zorgvuldig, op basis van de objectieve criteria en transparante procedures in de Kwaliteitsregeling K+K, die samen met Gelderland actueel wordt gehouden.

Register K+K

De gekwalificeerde bedrijven worden opgenomen in een openbaar Register K+K. In hetzelfde register kunt u ook de door Gelderland beoordeelde bedrijven vinden. Via het register kan voortaan iedereen een goed restauratiebedrijf of een goede monumentenspecialist in de buurt vinden.

Organisatie

Naast de statuten hanteert de stichting een reglement met een heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

  • De beoordelaars bezoeken de bedrijven en projecten en maken daarvan een rapportage.
  • De commissie K+K neemt op basis van de rapportage en besluit. Daarnaast zorgt de commissie er samen met de Gelderse commissie voor dat het beoordelingskader actueel blijft.
  • Het bestuur benoemt de beoordelaars en commissieleden, stelt wijzigingen in het beoordelingskader vast en bewaakt een correcte uitvoering. Daarnaast houdt het bestuur zich bezig met strategie en beleid. 

Steun provincies

De provincies waarderen het initiatief, vooral omdat het uit de restauratiebedrijven zelf voortkomt en door de sector gedragen wordt. Daarom ontving de stichting tot 2023 projectsubsidies voor de opstart en de verbreding en verdieping van onze activiteiten.

Mini-symposium 26 oktober 2022

Wat een mooie opkomst! De monumentale bijschuur van Narline zat goed vol. Door de eigenaren van monumenten, de ondernemers in de restauratie gemeentelijke/provinciale ambtenaren was er veel diversiteit. Hierdoor kwamen interessante discussies op gang met goede standpunten. De middag is creatief in beeld gebracht met een getekend verslag.