Omdat het altijd om kwaliteit gaat en liefde voor het vak

Hier leest u hoe wij meewerken aan het behouden én bevorderen van restauratiekwaliteit.

Gelders initiatief

De provincie Gelderland ontwikkelde in 2008 het kwaliteitsbeleid Gelderse Voet. Dit vormde het kader voor de Kwaliteitsregeling K+K, speciaal geschikt voor kleine en middelgrote restauratiebedrijven. Monumentenwacht Gelderland droeg actief bij aan deze ontwikkeling en werd verantwoordelijk voor de uitvoering. In Gelderland ging de regeling gepaard met de oprichting van het opleidingsinstituut het Gelders Restauratie Centrum (GRC). Dit centrum verzorgt de ontwikkeling van kennis en kunde voor de bedrijven.

Ook enthousiasme in Drenthe, Fryslân, Groningen en Overijssel

De Vereniging Restauratie Noord (VRN) pakte dit initiatief op voor de noordelijke provincies, samen met de Overijsselse opleidingsorganisatie RIBO en de vier provinciale Monumentenwachten. Om de onafhankelijkheid te borgen werd voor de uitvoering een aparte stichting opgericht: Stichting Certificering Restauratie (SCR).

Waardering van de provincies

De provincies waarderen het initiatief en daarom stimuleren ze dat met projectsubsidies en in Gelderland ook met een structurele subsidie.

Gezamenlijk handboek

De afgelopen jaren is een hechte band gegroeid tussen Monumentenwacht Gelderland en SCR. We beheren gezamenlijk het Register K+K en houden ook gezamenlijk het handboek van de Kwaliteitsregeling K+K bij. In dit handboek leggen we vast hoe we het kwalificatieproces hebben ingericht. Het biedt een zo volledig mogelijk overzicht van de procedures en de criteria tijdens het kwalificatieproces. In dit proces spelen de beoordelaars en de Commissie K+K een centrale rol.

Beoordelaars

De beoordelaars gaan naar de bedrijven, beoordelen het werk en maken daarvan een rapportage. Het zijn ervaren restauratiespecialisten uit de praktijk. Ze rouleren regelmatig en beoordelen over het algemeen niet in de regio waarin ze werkzaam zijn.

Commissie K+K

De commissie besluit over toelating tot het register en kan daar eventueel voorwaarden aan verbinden. Leden van de commissie zijn gerenommeerde deskundigen met relevante expertise. Ze rouleren regelmatig en zijn onafhankelijk in hun oordeel.