Zoekt u voor restauratie of onderhoud van uw monument een vakkundig aannemer, specialist of hovenier?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Kennis en kunde van monumenten

Wij beoordelen de voorbereiding en uitvoering van het werk van aannemers, specialisten en hoveniers. Dat doen we zorgvuldig op basis van objectieve criteria en transparante procedures volgens de Kwaliteitsregeling K+K.

Blijvend actueel

De gekwalificeerde bedrijven en specialisten voor restauratie en onderhoud kunt u vinden in het Register K+K. Met jaarlijkse herbeoordelingen houden we deze lijst up-to-date. Daarbij is veel aandacht voor het bijhouden van kennis en kunde door opleiding en bijscholing.

Waarom?

Te vaak zagen we dat de kwaliteit van restauraties te lijden had van ondeskundige ingrepen. Bijvoorbeeld omdat in het project te weinig kennis aanwezig was om de zaak goed aan te pakken. Of omdat er te weinig vakmanschap was om een degelijk stuk werk te leveren. Daarom besloten we om de handen ineen te slaan. Over ons.

"Voor de restauratie van ons monument wilden we de zekerheid van een aannemer met een keurmerk, die vonden we in het register K+K"

"We vonden in het Register K+K zelfs een hovenier met kennis en kunde van het onderhoud van de historische tuinaanleg bij ons monument"

Aannemers, specialisten en meer ...

Dit zijn de 6 typen bedrijven en specialisten die u in ons register kunt vinden:

  • Aannemer overall, kan wat grotere restauratie- en onderhoudsprojecten voorbereiden en uitvoeren als eindverantwoordelijke partij.
  • Architect/adviseur, kan restauratie- en onderhoudsprojecten ontwerpen, voorbereiden en begeleiden.
  • Aspirant, levert goed vakwerk en ontwikkelt zich in het werken aan monumenten.
  • Gespecialiseerd bedrijf, heeft zich toegelegd op monumentenprojecten met één of enkele specialismen (b.v. timmerwerk en schilderwerk).
  • Hovenier, heeft zich toegelegd op historische tuinaanleg met één of enkele groene specialismen. 
  • Zelfstandige, beheerst één of enkele specialismen (b.v. voegwerk).

Timmerwerk, schilderwerk, voegwerk en nog veel meer ...

Dit zijn alle 27 specialismen die u in ons register kunt vinden:

  • Gebouwde monumenten; beglazingen; dakwerk leien, pannen en riet; decoratiewerk; glas in lood; loodgieterswerk; metselwerk; molenbouw; natuursteen; ongediertebestrijding; pleisterwerk; schilderwerk; schrijnwerk; smeedwerk; timmerwerk; verduurzamen bouwkundig en installatietechnisch; voegwerk.
  • Groene monumenten; bomen, boomgroepen en parkbos; boomgaarden, leifruit en leifruitconstructies; grasland, gazon en bermen; hagen, toparia en berceaus; heesters, vaste planten, rozen, klimplanten, bollen (stinsenplanten) en éénjarigen; kuipplanten; paden en verharding; waterpartijen en waterlopen.

Welke vakmensen zoekt u?

Ga verder naar het Register K+K en maak uw keuze voor een vakkundige aannemer, specialist of hovenier met ons keurmerk.