Kwaliteitsregeling K+K

Hier vindt u de procedures en het beoordelingskader van de regeling. Mét formulieren, formats, documentatie en handige links.

Beoordelingskaders

Het doel van de kwaliteitsregeling is om op objectieve wijze in kaart te brengen wat de aanwezige kennis en kunde binnen het bedrijf is. Het referentiekader (de basisnorm) daarvoor is vastgelegd in het Beoordelingskader K+K (pdf).

Ook ERM-gecertificeerde bedrijven

De ERM-uitvoeringsrichtlijnen (URL’s) gebruiken wij in onze beoordelingskaders. Voor de via stichting ERM gecertificeerde bedrijven in ons werkgebied geldt de afspraak dat zij zich zonder extra toets en tegen een jaarlijkse bijdrage kunnen aanmelden voor ons register. Andersom geldt voor de monumentenspecialisten uit ons register een lichtere procedure bij de certificering via ERM.

Evaluatie en actieplan

De kwaliteitsregeling Kennis+Kunde is in 2009 in Gelderland gestart voor het gebouwde erfgoed. Later kwam het groene erfgoed erbij en in 2015 zijn de provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en Overijssel aangehaakt.

Onlangs is een evaluatie uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de regeling een positief effect heeft gehad op:

  • de kwaliteit van de bedrijven,
  • de uitvoering van de restauratieprojecten en
  • de scholing van vaklieden.

Aanbeveling is om de nieuwste ontwikkelingen in duurzaamheid en digitalisering uit te werken in een actieplan. Dit zal leiden tot een actualisatie van de regeling in maart 2023.

Formulieren formats en documentatie

Handige links