Voor overheden

 

Overheden hechten voor een goede uitvoering van hun monumentenbeleid sterk aan aantoonbare kwaliteit. Zij verlenen vergunningen en subsidiëren onderhoud en restauratie.

Bedrijven die hebben aangetoond dat zij aan uiteenlopende kwaliteitseisen voldoen, worden opgenomen in dit register. Opdrachtgevers kunnen hieruit één of meer bedrijven selecteren en overheden kunnen toetsen of bedrijven in het register zijn opgenomen. Meer over de regeling