Verbeterplan

Bij de besluitvorming van de Commissie K+K kan worden geadviseerd om een verbeterplan op te stellen. De in het besluit vermelde concrete aanbevelingen kunnen daarbij als leidraad dienen.

Hier staat een handig format voor een verbeterplan:

In dit format worden de concrete aanbevelingen links ingevuld. Rechts daarvan wordt dan per aanbeveling aangegeven wat de actie is, wie deze uitvoert en wanneer.

Als actie valt te denken aan

  • cursussen,
  • seminars,
  • opleidingen,
  • werken onder begeleiding,
  • projectevaluatie en –reflectie,
  • kennisdelingsactiviteiten met andere bedrijven en organisaties,
  • het behalen van andere of vervolg certificeringen,
  • et cetera.

Dit verbeterplan wordt vervolgens voorgelegd aan de Commissie K+K, die beoordeelt of het plan voldoet.