Audits

 

Aannemers en gespecialiseerde bedrijven kunnen zich aanmelden om voor de regeling gekwalificeerd te worden. Zij krijgen dan een bezoek van onafhankelijke, ervaren beoordelaars met kennis van het restauratievak. Speerpunten van de beoordeling zijn de praktijk  van het restauratiewerk en de vakbekwaamheid van uitvoerenden.

 

Deze specialisten beoordelen aan de hand van objectieve criteria of de bedrijven voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, op zowel vakinhoudelijk als organisatorisch gebied. De nadruk ligt op de kwaliteit van de uitvoering en de kennis en kunde bij het personeel van de bedrijven!

 

Ook na opname in het register worden het bedrijf en de verrichte werkzaamheden regelmatig beoordeeld. Meer over de beoordeling